Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 12 март 2012 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Проверка на пълномощията
 5.Състав на политическите групи
 6.Състав на комисиите и делегациите
 7.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 8.Внесени документи
 9.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 10.Отпаднали писмени декларации
 11.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 12.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 13.Трансфер на бюджетни кредити
 14.Петиции
 15.Ред на работа
 16.Една година след Фукушима - извлечени поуки
 17.Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз - 2011 г. - Ролята на жените в процеса на вземане на политически решения (разискване)
 18.Състав на Парламента
 19.Компетентност, приложимо право, признаване и изпълнение на решенията и автентичните актове в областта на наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство ***I (разискване)
 20.Съдебно обучение (разискване)
 21.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 22.Устав на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите (кратко представяне)
 23.Процесът от Болоня (кратко представяне)
 24.Дневен ред на следващото заседание
 25.Закриване на заседанието
 26.Закриване на годишната сесия
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (179 kb) Присъствен списък (57 kb) 
 
Протокол (200 kb) Присъствен списък (51 kb) 
 
Протокол (235 kb) Присъствен списък (70 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност