Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Pondělí, 12. března 2012 - Štrasburk
 1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 4.Ověření pověřovacích listin
 5.Členství v politických skupinách
 6.Členství ve výborech a delegacích
 7.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem
 8.Předložení dokumentů
 9.Otázky k ústnímu zodpovězení a písemná prohlášení (předložení)
 10.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz
 11.Texty dohod dodané Radou
 12.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 13.Převody prostředků
 14.Petice
 15.Plán práce
 16.Rok po Fukušimě – získané poznatky
 17.Rovnoprávnost žen a mužů v Evropské unii – 2011 – Ženy v politickém rozhodovacím procesu (rozprava)
 18.Složení Parlamentu
 19.Příslušnost, rozhodné právo, uznávání a výkon rozhodnutí a úředních listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení ***I (rozprava)
 20.Soudní vzdělávání (rozprava)
 21.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 22.Statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (krátké přednesení)
 23.Boloňský proces (krátké přednesení)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 26.Ukončení ročního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (158 kb) Prezenční listina (57 kb) 
 
Zápis (192 kb) Prezenční listina (51 kb) 
 
Zápis (218 kb) Prezenční listina (63 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí