Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 12. marts 2012 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra det foregående møde
 4.Valgs prøvelse
 5.De politiske gruppers sammensætning
 6.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure
 8.Modtagne dokumenter
 9.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 10.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 11.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 12.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 13.Bevillingsoverførsler
 14.Andragender
 15.Arbejdsplan
 16.Et år efter Fukushima - indhøstede erfaringer
 17.Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2011 - Kvinders deltagelse i politisk beslutningstagning (forhandling)
 18.Parlamentets sammensætning
 19.Kompetence, hvilken lov der finder anvendelse, anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser og officielt bekræftede dokumenter på arveområdet samt indførelse af et europæisk arvebevis ***I (forhandling)
 20.Uddannelse af retsvæsenets aktører (forhandling)
 21.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 22.Statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse (kortfattet forelæggelse)
 23.Bolognaprocessen (kortfattet forelæggelse)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 26.Afslutning af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (153 kb) Tilstedeværelsesliste (57 kb) 
 
Protokol (164 kb) Tilstedeværelsesliste (51 kb) 
 
Protokol (216 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik