Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Έλεγχος των εντολών
 5.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 6.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 7.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 10.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 11.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 12.Συνέχεια που δόθηκε στις θέσεις και τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 13.Μεταφορές πιστώσεων
 14.Αναφορές
 15.Διάταξη των εργασιών
 16.Ένας χρόνος μετά την Fukushima – τα διδάγματα που αντλήθηκαν
 17.Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011 - Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων (συζήτηση)
 18.Σύνθεση του Σώματος
 19.Δικαιοδοσία, εφαρμοστέο δίκαιο, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ***I (συζήτηση)
 20.Κατάρτιση των δικαστών (συζήτηση)
 21.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 22.Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων (σύντομη παρουσίαση)
 23.Διαδικασία της Μπολόνια (σύντομη παρουσίαση)
 24.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 25.Λήξη της συνεδρίασης
 26.Λήξη της ετήσιας συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (178 kb) Κατάσταση παρόντων (57 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (202 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (231 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου