Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 12. märts 2012 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Volituste kontrollimine
 5.Fraktsioonide koosseis
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 8.Esitatud dokumendid
 9.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 10.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 11.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 12.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 13.Assigneeringute ümberpaigutamine
 14.Petitsioonid
 15.Tööplaan
 16.Aasta pärast Fukushimat - saadud õppetunnid
 17.Sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal 2011 - Naiste osalemine poliitiliste otsuste tegemisel (arutelu)
 18.Parlamendi koosseis
 19.Kohtualluvus, kohaldatav õigus ning otsuste ja ametlike dokumentide tunnustamine ja täitmine pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomine ***I (arutelu)
 20.Kohtunike ja kohtutöötajate koolitus (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Euroopa ühistu põhikiri ja töötajate kaasamine (lühiettekanne)
 23.Bologna protsess (lühiettekanne)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 26.Istungjärgu lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (154 kb) Kohalolijate nimekiri (57 kb) 
 
Protokoll (150 kb) Kohalolijate nimekiri (51 kb) 
 
Protokoll (228 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika