Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Maanantai 12. maaliskuuta 2012 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Valtakirjojen tarkastus
 5.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 6.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 11.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 12.Parlamentin kantojen ja päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 13.Määrärahojen siirrot
 14.Vetoomukset
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Vuosi Fukushiman jälkeen – mitä opimme?
 17.Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011 - Naiset päättäjinä – laatua ja tasa-arvoa (keskustelu)
 18.Parlamentin kokoonpano
 19.Toimivalta, sovellettava laki, päätösten ja virallisten asiakirjojen tunnustaminen ja täytäntöönpano perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotto ***I (keskustelu)
 20.Oikeusalan koulutus (keskustelu)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Eurooppaosuuskunnan säännöt henkilöstöedustuksen osalta (lyhyt esittely)
 23.Bolognan prosessi (lyhyt esittely)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 26.Vuosittaisen istuntokauden päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (158 kb) Läsnäololista (57 kb) 
 
Pöytäkirja (170 kb) Läsnäololista (51 kb) 
 
Pöytäkirja (213 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö