Iepriekšējais 
 Nākošais 
RCVVOTESPVTACRE
Protokols
Pirmdiena, 2012. gada 12. marts - Strasbūra
 1.Sesijas atsākšana
 2.Priekšsēdētāja paziņojumi
 3.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 4.Pilnvaru pārbaude
 5.Politisko grupu sastāvs
 6.Komiteju un delegāciju sastāvs
 7.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana
 8.Dokumentu iesniegšana
 9.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski, un rakstiskas deklarācijas (iesniegšana)
 10.Spēku zaudējušas rakstiskas deklarācijas
 11.Padomes nosūtītie nolīgumu teksti
 12.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 13.Apropriāciju pārvietojumi
 14.Lūgumraksti
 15.Darba kārtība
 16.Gads kopš Fukušimas traģēdijas — gūtās atziņas
 17.Sieviešu un vīriešu līdztiesība Eiropas Savienībā — 2011. gads - Sieviešu līdzdalība politisko lēmumu pieņemšanā (debates)
 18.Parlamenta sastāvs
 19.Jurisdikcija, piemērojamie tiesību akti, lēmumu un autentisku aktu atzīšana un izpilde mantošanas jomā un Eiropas mantojuma apliecības izveide ***I (debates)
 20.Apmācība tieslietu jomā (debates)
 21.Vienas minūtes uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 22.Eiropas Kooperatīvās sabiedrības statūtu papildināšana attiecībā uz darbinieku iesaistīšanu (īss izklāsts)
 23.Boloņas process (īss izklāsts)
 24.Nākamās sēdes darba kārtība
 25.Sēdes slēgšana
 26.Gadskārtējās sesijas slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (157 kb) Apmeklējumu reģistrs (57 kb) 
 
Protokols (199 kb) Apmeklējumu reģistrs (51 kb) 
 
Protokols (218 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika