Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Poniedziałek, 12 marca 2012 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Oświadczenia Przewodniczącego
 3.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 4.Weryfikacja mandatów
 5.Skład grup politycznych
 6.Skład komisji i delegacji
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 8.Składanie dokumentów
 9.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 10.Oświadczenia pisemne, które straciły ważność
 11.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 12.Działania podjęte w związku ze stanowiskami i rezolucjami Parlamentu
 13.Przesunięcie środków
 14.Petycje
 15.Porządek obrad
 16.Rok po Fukushimie - wyciągnięte wnioski
 17.Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - 2011 r. - Kobiety w podejmowaniu decyzji politycznych (debata)
 18.Skład Parlamentu
 19.Jurysdykcja, prawo właściwe, uznawanie i wykonywanie orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie utworzenia europejskiego certyfikatu spadkowego ***I (debata)
 20.Szkolenia w sądownictwie (debata)
 21.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 22.Statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (krótka prezentacja)
 23.Proces boloński (krótka prezentacja)
 24.Porządek obrad następnego posiedzenia
 25.Zamknięcie posiedzenia
 26.Zamknięcie sesji rocznej
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (155 kb) Lista obecności (57 kb) 
 
Protokół (194 kb) Lista obecności (51 kb) 
 
Protokół (224 kb) Lista obecności (63 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności