Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 12 mars 2012 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Valprövning
 5.De politiska gruppernas sammansättning
 6.Utskottens och delegationernas sammansättning
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 8.Inkomna dokument
 9.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 10.Bortfallna skriftliga förklaringar
 11.Avtalstexter översända av rådet
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets ståndpunkter och resolutioner
 13.Anslagsöverföringar
 14.Framställningar
 15.Arbetsplan
 16.Ett år efter Fukushima – lärdomar
 17.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 - Kvinnor i politiskt beslutsfattande (debatt)
 18.Parlamentets sammansättning
 19.Behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg ***I (debatt)
 20.Utbildning av domare och övrig personal inom rättsväsendet (debatt)
 21.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 22.Stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande (kortfattad redogörelse)
 23.Bologna-processen (kortfattad redogörelse)
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde
 25.Avslutande av sammanträdet
 26.Avslutande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (158 kb) Närvarolista (57 kb) 
 
Protokoll (165 kb) Närvarolista (51 kb) 
 
Protokoll (216 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy