Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2012 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

1. Öppnande av den årliga sessionen
CRE

I enlighet med artikel 229 första stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 134 i arbetsordningen öppnades Europaparlamentets session 2012-2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy