Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. marts 2012 - Strasbourg

5. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Menneskehandel i Sinai, især sagen om Solomon W.

- Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert og Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen om menneskehandel i Sinai, især sagen om Solomon W. (B7-0158/2012)

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas og Jaroslav Paška for EFD-Gruppen om menneskehandel i Sinai, især sagen om Solomon W. (B7-0159/2012)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin og Rovana Plumb om menneskehandel i Sinai, især sagen om Solomon W. (B7-0161/2012)

- Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen om menneskehandel i Sinai, især sagen om Solomon W. (B7-0163/2012)

- Charles Tannock for ECR-Gruppen om menneskehandel i Sinai, især sagen om Solomon W. (B7-0165/2012)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen om menneskehandel i Sinai, især sagen om Solomon W. (B7-0168/2012)

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen om menneskehandel i Sinai, især sagen om Solomon W. (B7-0169/2012).

II.   Palæstina: israelske styrkers razzia mod palæstinensiske tv-stationer

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Jill Evans for Verts/ALE-Gruppen om Palæstina: israelske styrkers razzia mod palæstinensiske tv-stationer (B7-0160/2012)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza og Tanja Fajon for S&D-Gruppen om Palæstina: israelske styrkers razzia mod palæstinensiske tv-stationer (B7-0162/2012)

- Elmar Brok, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Cristian Dan Preda, Franck Proust og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen om Palæstina: israelske styrkers razzia mod palæstinensiske tv-stationer (B7-0164/2012)

- Charles Tannock og Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen om Palæstina: israelske styrkers razzia mod palæstinensiske tv-stationer (B7-0166/2012)

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Miguel Portas og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen om Palæstina: israelske styrkers razzia mod palæstinensiske tv-stationer (B7-0167/2012)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen om Palæstina: israelske styrkers razzia mod palæstinensiske tv-stationer (B7-0170/2012).

III.   Menneskeretskrænkelser i Bahrain

- Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen om Bahrain (B7-0171/2012)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt og Pino Arlacchi for S&D-Gruppen om menneskeretskrænkelser i Bahrain (B7-0172/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Bogusław Sonik og Franck Proust for PPE-Gruppen om menneskeretskrænkelser i Bahrain (B7-0173/2012)

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński og Ashley Fox for ECR-Gruppen om menneskeretskrænkelser i Bahrain (B7-0174/2012)

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen om menneskeretskrænkelser i Bahrain (B7-0175/2012)

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano og Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen om menneskeretskrænkelser i Bahrain (B7-0176/2012).

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik