Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 martie 2012 - Strasbourg

5. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Traficul de persoane din Sinai, în special cazul lui Solomon W.

- Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert şi Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la traficul de persoane din Sinai, în special cazul lui Solomon W. (B7-0158/2012);

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas şi Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, referitoare la traficul de persoane din Sinai, în special cazul lui Solomon W. (B7-0159/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin şi Rovana Plumb, referitoare la traficul de persoane din Sinai, în special cazul lui Solomon W. (B7-0161/2012);

- Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la traficul de persoane din Sinai, în special cazul lui Solomon W. (B7-0163/2012);

- Charles Tannock, în numele Grupului ECR, referitoare la traficul de persoane din Sinai, în special cazul lui Solomon W. (B7-0165/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la traficul de persoane din Sinai, în special cazul lui Solomon W. (B7-0168/2012);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE, referitoare la traficul de persoane din Sinai, în special cazul lui Solomon W. (B7-0169/2012).

II.   Palestina: raidurile forțelor israeliene asupra unor posturi TV palestiniene

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler şi Jill Evans, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Palestina: raidurile forțelor israeliene asupra unor posturi TV palestiniene (B7-0160/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza şi Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, referitoare la Palestina: raidurile forțelor israeliene asupra unor posturi TV palestiniene (B7-0162/2012);

- Elmar Brok, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Cristian Dan Preda, Franck Proust şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la Palestina: raidurile forțelor israeliene asupra unor posturi TV palestiniene (B7-0164/2012);

- Charles Tannock şi Marina Yannakoudakis, în numele Grupului ECR, referitoare la Palestina: raidurile forțelor israeliene asupra unor posturi TV palestiniene (B7-0166/2012);

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Miguel Portas şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Palestina: raidurile forțelor israeliene asupra unor posturi TV palestiniene (B7-0167/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE, referitoare la Palestina: raidurile forțelor israeliene asupra unor posturi TV palestiniene (B7-0170/2012).

III.   Încălcări ale drepturilor omului în Bahrain

- Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda şi Ulrike Lunacek, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Bahrain (B7-0171/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt şi Pino Arlacchi, în numele Grupului S&D, referitoare la încălcări ale drepturilor omului în Bahrain (B7-0172/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Bogusław Sonik şi Franck Proust, în numele Grupului PPE, referitoare la încălcări ale drepturilor omului în Bahrain (B7-0173/2012);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński şi Ashley Fox, în numele Grupului ECR, referitoare la încălcări ale drepturilor omului în Bahrain (B7-0174/2012);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy şi Younous Omarjee, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la încălcări ale drepturilor omului în Bahrain (B7-0175/2012);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano şi Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, referitoare la încălcări ale drepturilor omului în Bahrain (B7-0176/2012).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate