Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. března 2012 - Štrasburk

6. Závěry zasedání Evropské rady (1.–2. března 2012) (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Evropské rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady (1.–2. března 2012)

Herman Van Rompuy (předseda Evropské rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Hannes Swoboda za skupinu S&D, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jean-Pierre Audy, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Martin Callanan za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Nuttall, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Bruno Gollnisch nezařazený, Herbert Reul, Robert Goebbels, Alexander Graf Lambsdorff, Pascal Canfin, Jan Zahradil, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Trevor Colman, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Jelko Kacin, Jill Evans a Derk Jan Eppink.

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

Vystoupili: Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Philip Claeys, Jean-Paul Gauzès, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Liem Hoang Ngoc, Enrique Guerrero Salom, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jürgen Klute, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski a Pervenche Berès.

Vystoupil José Manuel Barroso.

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

Vystoupil Herman Van Rompuy.

Předseda poblahopřál Hermanu Van Rompuyovi k jeho znovuzvolení.

Vystoupil Carl Haglund.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alexander ALVARO
místopředseda

Vystoupili: Pablo Zalba Bidegain, Udo Bullmann, György Schöpflin, Ivailo Kalfin, Theodor Dumitru Stolojan, Anni Podimata, Paulo Rangel, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Rovana Plumb, Tunne Kelam, Roberto Gualtieri a Othmar Karas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar a Andrew Henry William Brons.

Vystoupil Maroš Šefčovič (místopředseda Komise).

Rozprava skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí