Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 13. märts 2012 - Strasbourg

6. Euroopa Ülemkogu kohtumise (1.-2. märts 2012) järeldused (arutelu)
CRE

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu kohtumise (1.-2. märts 2012) järeldused

Herman Van Rompuy (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jean-Pierre Audy, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Nuttall, Paul Murphy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Herbert Reul, Robert Goebbels, Alexander Graf Lambsdorff, Pascal Canfin, Jan Zahradil, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Trevor Colman, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Jelko Kacin, Jill Evans ja Derk Jan Eppink.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võtsid Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Philip Claeys, Jean-Paul Gauzès, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liem Hoang Ngoc, Enrique Guerrero Salom, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jürgen Klute, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski ja Pervenche Berès.

Sõna võttis José Manuel Barroso.

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

Sõna võttis Herman Van Rompuy.

Parlamendi president õnnitles Herman Van Rompuyd ametikohale tagasivalimise puhul.

Sõna võttis Carl Haglund.

ISTUNGI JUHATAJA: Alexander ALVARO
asepresident

Sõna võtsid Pablo Zalba Bidegain, Udo Bullmann, György Schöpflin, Ivailo Kalfin, Theodor Dumitru Stolojan, Anni Podimata, Paulo Rangel, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Rovana Plumb, Tunne Kelam, Roberto Gualtieri ja Othmar Karas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika