Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 martie 2012 - Strasbourg

6. Concluziile Consiliului European din 1-2 martie 2012 (dezbatere)
CRE

Declaraţia Consiliului European şi a Comisiei: Concluziile Consiliului European din 1-2 martie 2012

Herman Van Rompuy (Preşedintele Consiliului European) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, Hannes Swoboda, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jean-Pierre Audy, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Martin Callanan, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Paul Nuttall, Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, Bruno Gollnisch, neafiliat, Herbert Reul, Robert Goebbels, Alexander Graf Lambsdorff, Pascal Canfin, Jan Zahradil, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Trevor Colman, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Jelko Kacin, Jill Evans şi Derk Jan Eppink.

A PREZIDAT: Gianni PITTELLA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Philip Claeys, Jean-Paul Gauzès, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Liem Hoang Ngoc, Enrique Guerrero Salom, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jürgen Klute, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski şi Pervenche Berès.

A intervenit José Manuel Barroso.

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

A intervenit Herman Van Rompuy.

Preşedintele l-a felicitat pe Herman Van Rompuy pentru prelungirea mandatului său.

A intervenit Carl Haglund.

A PREZIDAT: Alexander ALVARO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Pablo Zalba Bidegain, Udo Bullmann, György Schöpflin, Ivailo Kalfin, Theodor Dumitru Stolojan, Anni Podimata, Paulo Rangel, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Rovana Plumb, Tunne Kelam, Roberto Gualtieri şi Othmar Karas.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zofija Mazej Kukovič, Csaba Sándor Tabajdi, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar şi Andrew Henry William Brons.

A intervenit Maroš Šefčovič (vicepreşedinte al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate