Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2012/2572(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000014/2012

Внесени текстове :

O-000014/2012 (B7-0102/2012)

Разисквания :

PV 13/03/2012 - 7
CRE 13/03/2012 - 7

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 13 март 2012 г. - Страсбург

7. Дерогация във връзка с кризата, засягаща Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000014/2012) зададен от Pervenche Berès и Marian Harkin, от името на комисията по заетост и социални въпросикомисия по заетост и социални въпроси, към Съвета: Дерогация във връзка с кризата, засягаща Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) (B7-0102/2012)

Pervenche Berès разви въпроса, изискващ устен отговор.

Nicolai Wammen (действащ председател на Съвета) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Elisabeth Morin-Chartier, от името на групата PPE, Frédéric Daerden, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата Verts/ALE, Ashley Fox, от името на групата ECR, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Edit Bauer, Emer Costello, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jörg Leichtfried, Vilija Blinkevičiūtė и Sergio Gutiérrez Prieto.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Barbara Matera, Luís Paulo Alves и Franz Obermayr.

Изказа се Nicolai Wammen.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност