Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2012/2572(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000014/2012

Ingediende teksten :

O-000014/2012 (B7-0102/2012)

Debatten :

PV 13/03/2012 - 7
CRE 13/03/2012 - 7

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Notulen
Dinsdag 13 maart 2012 - Straatsburg

7. Crisisafwijking van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) (debat)
Volledige verslagen

Mondelinge vraag (O-000014/2012) van Pervenche Berès en Marian Harkin, namens de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken, aan de Raad: De crisisafwijking van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) (B7-0102/2012)

Pervenche Berès licht de mondelinge vraag toe.

Nicolai Wammen (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Morin-Chartier, namens de PPE-Fractie, Frédéric Daerden, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Edit Bauer, Emer Costello, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jörg Leichtfried, Vilija Blinkevičiūtė en Sergio Gutiérrez Prieto.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Barbara Matera, Luís Paulo Alves en Franz Obermayr.

Het woord wordt gevoerd door Nicolai Wammen.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid