Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2012/2572(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000014/2012

Predkladané texty :

O-000014/2012 (B7-0102/2012)

Rozpravy :

PV 13/03/2012 - 7
CRE 13/03/2012 - 7

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Zápisnica
Utorok, 13. marca 2012 - Štrasburg

7. Krízová výnimka týkajúca sa Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (rozprava)
Doslovný zápis

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000014/2012), ktorú položili Pervenche Berès a Marian Harkin za výbor Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, pre Radu: Krízová výnimka týkajúca sa Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) (B7-0102/2012)

Pervenche Berès rozvinula otázku na ústne zodpovedanie.

Nicolai Wammen (úradujúci predseda Rady) odpovedal na otázku na ústne zodpovedanie

Vystúpili títo poslanci: Elisabeth Morin-Chartier v mene skupiny PPE, Frédéric Daerden v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Marije Cornelissen v mene skupiny Verts/ALE, Ashley Fox v mene skupiny ECR, Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, Edit Bauer, Emer Costello, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jörg Leichtfried, Vilija Blinkevičiūtė a Sergio Gutiérrez Prieto.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Barbara Matera, Luís Paulo Alves a Franz Obermayr.

V rozprave vystúpil Nicolai Wammen.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia