Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0157(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0041/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0041/2012

Συζήτηση :

PV 12/03/2012 - 17
CRE 12/03/2012 - 17

Ψηφοφορία :

PV 13/03/2012 - 8.4
CRE 13/03/2012 - 8.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0069

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

8.4. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011 (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011 [2011/2244(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0069)

Παρεμβάσεις

Η Sari Essayah, πριν την ψηφοφορία, σχετικά με την φινλανδική έκδοση της έκθεσης.

Η Sophia in 't Veld (εισηγήτρια), σχετικά με την ψηφοφορία επί της παραγράφου 58.

Ο Carl Schlyter, σχετικά με την ψηφοφορία επί της παραγράφου 26Δ.

Η Licia Ronzulli, πριν την τελική ψηφοφορία, σχετικά με το περιεχόμενο της έκθεσης.

Οι Bernd Posselt, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Joseph Daul, σχετικά με τεχνικό πρόβλημα που ανέκυψε κατά την τελική ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου