Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 март 2012 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

8. Време за гласуване
Пълни стенографски протоколи

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

°
° ° °

Изказаха се: Sajjad Karim, който изрази съжаление поради атентата от 12 март 2012 г. срещу една джамия в предградията на Брюксел, при който е загинал имамът, и Krisztina Morvai по въпроса за нейния парламентарен имунитет.


8.1. Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.2. Искане за снемане на парламентарния имунитет на Krisztina Morvai (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

8.3. Наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство ***I (гласуване)

8.4. Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз - 2011 г. (гласуване)

8.5. Ролята на жените в процеса на вземане на политически решения (гласуване)

8.6. Устав на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите (гласуване)

8.7. Процесът от Болоня (гласуване)

8.8. Европейската статистика (гласуване)
Правна информация - Политика за поверителност