Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

8. Ώρα των ψηφοφοριών
Πλήρη Πρακτικά

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Sajjad Karim, ο οποίος εκφράζει τη λύπη του για την επίθεση που σημειώθηκε στις 12 Μαρτίου 2012 εναντίον τζαμιού σε προάστιο των Βρυξελλών και στοίχισε την ζωή στον ιμάμη, και Krisztina Morvai σχετικά με το ζήτημα της βουλευτικής ασυλίας της.


8.1. Συμφωνία μεταξύ της ΕE, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της σύμβασης για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

8.2. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Krisztina Morvai (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

8.3. Κληρονομική διαδοχή και ευρωπαϊκό κληρονομητήριο ***I (ψηφοφορία)

8.4. Ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση - 2011 (ψηφοφορία)

8.5. Γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων (ψηφοφορία)

8.6. Καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας όσον αφορά τον ρόλο των εργαζομένων (ψηφοφορία)

8.7. Διαδικασία της Μπολόνια (ψηφοφορία)

8.8. Ευρωπαϊκές στατιστικές (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου