Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 maart 2012 - Straatsburg

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

8. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Sajjad Karim die de aanslag van 12 maart 2012 op een moskee in de buitenwijken van Brussel, waarbij een imam is omgekomen, betreurt, en Krisztina Morvai over de kwestie van haar parlementaire onschendbaarheid.


8.1. Overeenkomst EU, IJsland en Noorwegen inzake de toepassing van een aantal bepalingen van de Overeenkomst van betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

8.2. Verzoek om opheffing parlementaire immuniteit van Krisztina Morvai (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

8.3. Erfopvolging en de Europese erfrechtverklaring ***I (stemming)

8.4. Gelijkheid tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie - 2011 (stemming)

8.5. Vrouwen in de politieke besluitvorming (stemming)

8.6. Het statuut voor een Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (stemming)

8.7. Bologna-proces (stemming)

8.8. Europese statistiek (stemming)
Juridische mededeling - Privacybeleid