Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. marca 2012 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

8. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Sajjad Karim, ktorý vyjadril poľutovanie nad tým, že 12. marca 2012 bol spáchaný atentát na mešitu na jednom z bruselských predmestí, pri ktorom prišiel o život miestny imám, a Krisztina Morvai, ktorá sa vyjadrila k otázke svojej parlamentnej imunity.


8.1. Dohoda medzi EÚ a Islandom a Nórskom o uplatňovaní určitých ustanovení dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.2. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Krisztiny Morvaiovej (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

8.3. Súdna príslušnosť, rozhodné právo, uznávanie a výkon rozhodnutí a verejných listín v oblasti dedenia a zavedenie európskeho dedičského osvedčenia ***I (hlasovanie)

8.4. Rovnosť žien a mužov v Európskej únii – 2011 (hlasovanie)

8.5. Ženy v procese politického rozhodovania (hlasovanie)

8.6. Stanovy európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení (hlasovanie)

8.7. Bolonský proces (hlasovanie)

8.8. Európska štatistika (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia