Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2911(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0145/2012

Keskustelut :

PV 13/03/2012 - 16
CRE 13/03/2012 - 16

Äänestykset :

PV 14/03/2012 - 9.9

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0082

Pöytäkirja
Tiistai 13. maaliskuuta 2012 - Strasbourg

16. EU:n diabetesepidemian torjuminen (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n diabetesepidemian torjuminen

Nicolai Wammen (neuvoston puheenjohtaja) ja Andris Piebalgs (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta, Christel Schaldemose S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Frieda Brepoels Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Zofija Mazej Kukovič, Andres Perello Rodriguez ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Judith A. Merkies, Cristian Silviu Buşoi, Georgios Papanikolaou, Jaroslav Paška ja Miroslav Mikolášik.

Puheenvuorot: Andris Piebalgs, joka vastasi myös Sarah Ludfordin täsmennyspyyntöön, ja Nicolai Wammen.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Christel Schaldemose ja Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta EU:n diabetesepidemian torjumisesta (2011/2911(RSP)) (B7-0145/2012)

- Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries ja Giommaria Uggias ALDE-ryhmän puolesta EU:n diabetesepidemian torjumisesta (2011/2911(RSP)) (B7-0146/2012)

- Simon Busuttil ja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė PPE-ryhmän puolesta EU:n diabetesepidemian torjumisesta (2011/2911(RSP)) (B7-0147/2012)

- Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Nikolaos Chountis ja Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta diabetesta koskevan EU:n strategian hyväksymisestä (2011/2911(RSP)) (B7-0148/2012).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2012, kohta 9.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö