Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2911(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0145/2012

Debatten :

PV 13/03/2012 - 16
CRE 13/03/2012 - 16

Stemmingen :

PV 14/03/2012 - 9.9

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0082

Notulen
Dinsdag 13 maart 2012 - Straatsburg

16. Aanpak van de diabetes-epidemie in de EU (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Aanpak van de diabetes-epidemie in de EU

Nicolai Wammen (fungerend voorzitter van de Raad) en Andris Piebalgs (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie, Christel Schaldemose, namens de S&D-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Frieda Brepoels, namens de Verts/ALE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Zofija Mazej Kukovič, Andres Perello Rodriguez en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Judith A. Merkies, Cristian Silviu Buşoi, Georgios Papanikolaou, Jaroslav Paška en Miroslav Mikolášik.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs, die tevens een aanvullende vraag van Sarah Ludford beantwoordt, en Nicolai Wammen.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Christel Schaldemose en Linda McAvan, namens de S&D-Fractie, over de aanpak van de diabetesepidemie in de EU (2011/2911(RSP)) (B7-0145/2012);

- Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries en Giommaria Uggias, namens de ALDE-Fractie, over de aanpak van de diabetes-epidemie in de EU (2011/2911(RSP)) (B7-0146/2012);

- Simon Busuttil en Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, namens de PPE-Fractie, over de aanpak van de diabetes-epidemie in de EU (2011/2911(RSP)) (B7-0147/2012);

- Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Nikolaos Chountis en Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, over de ontwikkeling van een EU-strategie voor diabetes (2011/2911(RSP)) (B7-0148/2012).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.9 van de notulen van 14.3.2012.

Juridische mededeling - Privacybeleid