Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2911(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0145/2012

Rozpravy :

PV 13/03/2012 - 16
CRE 13/03/2012 - 16

Hlasovanie :

PV 14/03/2012 - 9.9

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0082

Zápisnica
Utorok, 13. marca 2012 - Štrasburg

16. Riešenie problému epidémie cukrovky v EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenia Rady a Komisie: Riešenie problému epidémie cukrovky v EÚ

Nicolai Wammen (úradujúci predseda Rady) a Andris Piebalgs (člen Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Simon Busuttil v mene skupiny PPE, Christel Schaldemose v mene skupiny S&D, Sarah Ludford v mene skupiny ALDE, Frieda Brepoels v mene skupiny Verts/ALE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Zofija Mazej Kukovič, Andres Perello Rodriguez a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Judith A. Merkies, Cristian Silviu Buşoi, Georgios Papanikolaou, Jaroslav Paška a Miroslav Mikolášik.

Vystúpili títo rečníci: Andris Piebalgs, ktorý zároveň odpovedal na žiadosť o spresnenie, s ktorou vystúpila Sarah Ludford, a Nicolai Wammen.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Christel Schaldemose a Linda McAvan v mene skupiny S&D o riešení problému epidémie cukrovky v EÚ (2011/2911(RSP)) (B7-0145/2012);

- Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries a Giommaria Uggias v mene skupiny ALDE o riešení problému epidémie cukrovky v EÚ (2011/2911(RSP)) (B7-0146/2012);

- Simon Busuttil a Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė v mene skupiny PPE o riešení problému epidémie cukrovky v EÚ (2011/2911(RSP)) (B7-0147/2012);

- Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Nikolaos Chountis a Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL o realizácii stratégie EÚ pre diabetes (2011/2911(RSP)) (B7-0148/2012).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 14.3.2012.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia