Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2911(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0145/2012

Debatter :

PV 13/03/2012 - 16
CRE 13/03/2012 - 16

Omröstningar :

PV 14/03/2012 - 9.9

Antagna texter :

P7_TA(2012)0082

Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2012 - Strasbourg

16. Åtgärder mot diabetesepidemin i EU (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Åtgärder mot diabetesepidemin i EU

Nicolai Wammen (rådets tjänstgörande ordförande) och Andris Piebalgs (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Simon Busuttil för PPE-gruppen, Christel Schaldemose för S&D-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Frieda Brepoels för Verts/ALE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Zofija Mazej Kukovič, Andres Perello Rodriguez och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Judith A. Merkies, Cristian Silviu Buşoi, Georgios Papanikolaou, Jaroslav Paška och Miroslav Mikolášik.

Talare: Andris Piebalgs, vilken även besvarade en begäran om klargörande från Sarah Ludford, samt Nicolai Wammen.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Christel Schaldemose och Linda McAvan för S&D-gruppen, om åtgärder mot diabetesepidemin i EU (2011/2911(RSP)) (B7-0145/2012);

- Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries och Giommaria Uggias för ALDE-gruppen, om åtgärder mot diabetesepidemin i EU (2011/2911(RSP)) (B7-0146/2012);

- Simon Busuttil och Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė för PPE-gruppen, om åtgärder mot diabetesepidemin i EU (2011/2911(RSP) (B7-0147/2012);

- Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Nikolaos Chountis och Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, om en EU-strategi för diabetes (2011/2911(RSP)) (B7-0148/2012).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 14.3.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy