Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. marts 2012 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 19.50 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

17. Parlamentets sammensætning

De britiske kompetente myndigheder havde meddelt, at Rebecca Elisabeth Taylor var blevet valgt til medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Diana Wallis.

Parlementet tog dette til efterretning med virkning fra 8. marts 2012.

Rebecca Elisabeth Taylor deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hendes mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt hun forudgående skriftligt har afgivet en erklæring om, at hun ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik