Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 13. märts 2012 - Strasbourg

(Istung katkestati kell 19.50 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

17. Parlamendi koosseis

Ühendkuningriigi pädevad ametiasutused on teatanud, et Rebecca Elisabeth Taylor on valitud Euroopa Parlamendi liikmeks Diana Wallise asemel.

Euroopa Parlament võttis teadmiseks muudatuse jõustumise alates 8. märtsist 2012.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Rebecca Elisabeth Taylor vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika