Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 maart 2012 - Straatsburg

(De vergadering wordt om 19.50 uur onderbroken en om 21.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

17. Samenstelling Parlement

De bevoegde Engelse autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Rebecca Elisabeth Taylor tot lid van het Europees Parlement ter vervanging van Diana Wallis.

Het Parlement neemt kennis van deze benoeming met ingang van 8 maart 2012.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Rebecca Elisabeth Taylor, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Juridische mededeling - Privacybeleid