Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2012 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 19.50 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

17. Parlamentets sammansättning

De behöriga myndigheterna i Förenade kungariket hade meddelat att Rebecca Elisabeth Taylor hade valts till ledamot av Europaparlamentet i stället för Diana Wallis.

Parlamentet noterade detta, med verkan från och med den 8 mars 2012.

I enlighet med artikel 3.2 i arbetsordningen skulle Rebecca Elisabeth Taylor fram till dess att en prövning har skett av bevisen för att hon utsetts eller beslut fattats beträffande en eventuell tvist tillträda sina uppdrag i parlamentet och i dess organ, varvid hon skulle ha alla de rättigheter som följer av uppdragen, förutsatt att hon undertecknat en skriftlig förklaring om att hon inte innehar något uppdrag som är oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy