Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0212(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0447/2011

Ingivna texter :

A7-0447/2011

Debatter :

PV 13/03/2012 - 18
CRE 13/03/2012 - 18

Omröstningar :

PV 14/03/2012 - 9.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2012)0074

Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2012 - Strasbourg

18. Europeiska fiskerifonden ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som genomgår eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras ekonomiska stabilitet [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: João Ferreira (A7-0447/2011)

João Ferreira redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: Maria do Céu Patrão Neves för PPE-gruppen, Kriton Arsenis för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Isabella Lövin för Verts/ALE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, Jacky Hénin för GUE/NGL-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, och Dolores García-Hierro Caraballo.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Struan Stevenson, Georgios Toussas, Derek Roland Clark, Guido Milana och Geoffrey Van Orden.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: Maria Damanaki och João Ferreira.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 14.3.2012.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy