Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0039(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0028/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0028/2012

Συζήτηση :

PV 13/03/2012 - 20
CRE 13/03/2012 - 20

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2012 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0076

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

20. Κοινή εμπορική πολιτική ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση ορισμένων κανονισμών σχετικών με την κοινή εμπορική πολιτική όσον αφορά τις διαδικασίες θέσπισης ορισμένων μέτρων [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγήτρια: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

Η Godelieve Quisthoudt-Rowohl παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vital Moreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Silvana Koch-Mehrin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Elisabeth Köstinger και Jörg Leichtfried.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"η Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Dacian Cioloş και Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2012.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου