Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 13 март 2012 г. - Страсбург
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Внесени документи
 4.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 5.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 6.Заключения от заседанието на Европейския съвет (1 и 2 март 2012 г.) (разискване)
 7.Дерогация във връзка с кризата, засягаща Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (разискване)
 8.Време за гласуване
  
8.1.Споразумение между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на някои разпоредби на Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.2.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Krisztina Morvai (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
8.3.Наследяването и създаването на европейско удостоверение за наследство ***I (гласуване)
  
8.4.Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз - 2011 г. (гласуване)
  
8.5.Ролята на жените в процеса на вземане на политически решения (гласуване)
  
8.6.Устав на Европейското кооперативно дружество относно участието на работниците и служителите (гласуване)
  
8.7.Процесът от Болоня (гласуване)
  
8.8.Европейската статистика (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Дискриминационни интернет страници и реакции на правителството (разискване)
 13.Време за въпроси към Комисията
 14.Общи насоки за бюджета за 2013 г. - Раздел ІІІ - Комисия (разискване)
 15.Международно споразумение за какаото от 2010 г. *** - Детският труд в сектора за произвоство и търговия с какао (разискване)
 16.Обръщане на внимание на епидемията от диабет в ЕС (разискване)
 17.Състав на Парламента
 18.Европейски фонд за рибарство ***I (разискване)
 19.Автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо ***I (разискване)
 20.Обща търговска политика ***I (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (231 kb) Присъствен списък (64 kb)    Резултати от поименно гласуване (2924 kb) 
 
Протокол (232 kb) Присъствен списък (53 kb) Резултати от гласувания (290 kb) Резултати от поименно гласуване (1388 kb) 
 
Протокол (271 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (483 kb) Резултати от поименно гласуване (2632 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност