Předchozí 
 Další 
RCVVOTESPVTACRE
Zápis
Úterý, 13. března 2012 - Štrasburk
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Předložení dokumentů
 4.Texty dohod dodané Radou
 5.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 6.Závěry zasedání Evropské rady (1.–2. března 2012) (rozprava)
 7.Výjimka pro využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s krizí (rozprava)
 8.Hlasování
  
8.1.Dohoda mezi EU a Islandem a Norskem o používání některých ustanovení Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech *** (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Žádost o zbavení Krisztiny Morvaiové poslanecké imunity (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení ***I (hlasování)
  
8.4.Rovnoprávnost žen a mužů v Evropské unii – 2011 (hlasování)
  
8.5.Ženy v politickém rozhodovacím procesu (hlasování)
  
8.6.Statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (hlasování)
  
8.7.Boloňský proces (hlasování)
  
8.8.Evropská statistika (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Diskriminační internetové stránky a vládní reakce (rozprava)
 13.Doby vyhrazená pro otázky Komisi
 14.Obecné pokyny týkající se rozpočtu na rok 2013: oddíl III – Komise (rozprava)
 15.Mezinárodní dohoda o kakau z roku 2010 *** – Dětská práce v odvětví kakaa (rozprava)
 16.Řešení epidemie diabetu v EU (rozprava)
 17.Složení Parlamentu
 18.Evropský rybářský fond ***I (rozprava)
 19.Autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa ***I (rozprava)
 20.Společná obchodní politika ***I (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (206 kb) Prezenční listina (64 kb)    Výsledek jmenovitých hlasování (2924 kb) 
 
Zápis (219 kb) Prezenční listina (53 kb) Výsledky hlasování (338 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (1331 kb) 
 
Zápis (239 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (469 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (2559 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí