Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 13. marts 2012 - Strasbourg
 1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Modtagne dokumenter
 4.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 5.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 6.Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 1.-2. marts 2012 (forhandling)
 7.Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - kriseundtagelse (forhandling)
 8.Afstemningstid
  
8.1.Aftale mellem EU, Island og Norge om anvendelsen af visse bestemmelser i konventionen om gensidig retshjælp i straffesager *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.2.Anmodning om ophævelse af Krisztina Morvais immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.3.Arv og det europæiske arvebevis ***I (afstemning)
  
8.4.Ligestilling mellem kvinder og mænd i Den Europæiske Union – 2011 (afstemning)
  
8.5.Kvinders deltagelse i politisk beslutningstagning (afstemning)
  
8.6.Statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse (afstemning)
  
8.7.Bolognaprocessen (afstemning)
  
8.8.Kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Diskriminerende internetsider og myndighedernes reaktioner (forhandling)
 13.Spørgetid til Kommissionen
 14.Generelle retningslinjer for 2013-budgettet - Sektion III - Kommissionen (forhandling)
 15.Den internationale kakaooverenskomst 2010 *** - Børnearbejde i kakaosektoren (forhandling)
 16.Bekæmpelse af diabetesepidemien i EU (forhandling)
 17.Parlamentets sammensætning
 18.Den Europæiske Fiskerifond ***I (forhandling)
 19.Et autonomt toldkontingent for import af oksekød af høj kvalitet ***I (forhandling)
 20.Den fælles handelspolitik ***I (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (201 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2924 kb) 
 
Protokol (193 kb) Tilstedeværelsesliste (53 kb) Afstemningsresultater (283 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1334 kb) 
 
Protokol (236 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (367 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (2556 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik