Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 13 marca 2012 r. - Strasburg
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Składanie dokumentów
 4.Teksty porozumień przekazane przez Radę
 5.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 6.Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (1-2 marca 2012 r.) (debata)
 7.Związane z kryzysem odstępstwo dotyczące Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (debata)
 8.Głosowanie
  
8.1.Umowa między UE a Islandią oraz Norwegią dotycząca stosowania niektórych przepisów Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.2.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Krisztiny Morvai (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
8.3.Dziedziczenie i europejski certyfikat spadkowy ***I (głosowanie)
  
8.4.Równość kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej - 2011 r. (głosowanie)
  
8.5.Kobiety w podejmowaniu decyzji politycznych (głosowanie)
  
8.6.Statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (głosowanie)
  
8.7.Proces boloński (głosowanie)
  
8.8.Statystyka europejska (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Dyskryminacyjne strony internetowe i reakcje rządów (debata)
 13.Tura pytań do Komisji
 14.Ogólne wytyczne dotyczące budżetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja (debata)
 15.Międzynarodowe porozumienie w sprawie kakao z 2010 r. *** - Praca dzieci w sektorze kakao (debata)
 16.Zwalczanie epidemii cukrzycy w UE (debata)
 17.Skład Parlamentu
 18.Europejski Fundusz Rybacki ***I (debata)
 19.Autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości ***I (debata)
 20.Wspólna polityka handlowa ***I (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (204 kb) Lista obecności (64 kb)    Wyniki głosowań imiennych (2924 kb) 
 
Protokół (227 kb) Lista obecności (53 kb) Wyniki głosowania (321 kb) Wyniki głosowań imiennych (1435 kb) 
 
Protokół (245 kb) Lista obecności (65 kb) Wyniki głosowania (469 kb) Wyniki głosowań imiennych (2615 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności