Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 13. marca 2012 - Štrasburg
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Predložené dokumenty
 4.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 6.Závery zo zasadnutia Európskej rady (1. – 2. marca 2012) (rozprava)
 7.Krízová výnimka týkajúca sa Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (rozprava)
 8.Hlasovanie
  8.1.Dohoda medzi EÚ a Islandom a Nórskom o uplatňovaní určitých ustanovení dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.2.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Krisztiny Morvaiovej (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  8.3.Súdna príslušnosť, rozhodné právo, uznávanie a výkon rozhodnutí a verejných listín v oblasti dedenia a zavedenie európskeho dedičského osvedčenia ***I (hlasovanie)
  8.4.Rovnosť žien a mužov v Európskej únii – 2011 (hlasovanie)
  8.5.Ženy v procese politického rozhodovania (hlasovanie)
  8.6.Stanovy európskeho družstva s ohľadom na účasť zamestnancov na riadení (hlasovanie)
  8.7.Bolonský proces (hlasovanie)
  8.8.Európska štatistika (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Diskriminačné internetové stránky a reakcie vlád (rozprava)
 13.Hodina otázok pre Komisiu
 14.Všeobecné usmernenia pre rozpočet na rok 2013: oddiel III – Komisia (rozprava)
 15.Medzinárodná dohoda o kakau z roku 2010 *** – Detská práca v sektore kakaa (rozprava)
 16.Riešenie problému epidémie cukrovky v EÚ (rozprava)
 17.Zloženie Parlamentu
 18.Európsky fond pre rybné hospodárstvo ***I (rozprava)
 19.Autonómna colná kvóta na dovoz vysokokvalitného hovädzieho mäsa ***I (rozprava)
 20.Spoločná obchodná politika ***I (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (205 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Hlasovania podľa mien (2924 kb) 
 
Zápisnica (224 kb) Prezenčná listina (53 kb) Výsledky hlasovaní (285 kb) Hlasovania podľa mien (1320 kb) 
 
Zápisnica (241 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovaní (459 kb) Hlasovania podľa mien (2625 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia