Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 13 mars 2012 - Strasbourg
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Inkomna dokument
 4.Avtalstexter översända av rådet
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 6.Slutsatser från Europeiska rådets möte (1–2 mars 2012) (debatt)
 7.Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och krisundantaget (debatt)
 8.Omröstning
  
8.1.Avtal EU/Island och Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i konventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Begäran om upphävande av Krisztina Morvais immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Arv och inrättandet av ett europeiskt arvsintyg ***I (omröstning)
  
8.4.Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011 (omröstning)
  
8.5.Kvinnor i politiskt beslutsfattande (omröstning)
  
8.6.Stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande (omröstning)
  
8.7.Bologna-processen (omröstning)
  
8.8.Kvalitetsledning för den europeiska statistiken (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 12.Diskriminerande webbplatser och regeringarnas reaktioner på dessa (debatt)
 13.Frågestund med frågor till kommissionen
 14.Allmänna riktlinjer för 2013 års budget – Avsnitt III – Kommissionen (debatt)
 15.2010 års internationella kakaoavtal *** - Barnarbete i kakaosektorn (debatt)
 16.Åtgärder mot diabetesepidemin i EU (debatt)
 17.Parlamentets sammansättning
 18.Europeiska fiskerifonden ***I (debatt)
 19.Autonom tullkvot för import av nötkött av hög kvalitet ***I (debatt)
 20.Gemensam handelspolitik ***I (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (207 kb) Närvarolista (64 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (2924 kb) 
 
Protokoll (197 kb) Närvarolista (53 kb) Omröstningsresultat (331 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1374 kb) 
 
Protokoll (236 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (272 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2560 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy