Index 
Jegyzőkönyv
PDF 243kWORD 227k
2012. március 13., Kedd - Strasbourg
1.Az ülésszak megnyitása
 2.Az ülés megnyitása
 3.Dokumentumok benyújtása
 4.Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása
 5.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 6.Az Európai Tanács 2012. március 1-jei és 2-i ülésének következtetései (vita)
 7.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatos, válság miatti eltérés (vita)
 8.Szavazások órája
  
8.1.Megállapodás az EU, valamint Izland és Norvégia között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.2.Morvai Krisztina mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
8.3.Az öröklési ügyekre irányadó joghatóság, alkalmazandó jog, az öröklési ügyekben hozott határozatok és közokiratok elismerése és végrehajtása, valamint az európai öröklési tanúsítvány bevezetése ***I (szavazás)
  
8.4.A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban – 2011 (szavazás)
  
8.5.A nők részvétele a politikai döntéshozatalban (szavazás)
  
8.6.Az európai szövetkezet statútuma a munkavállalói részvétel tekintetében (szavazás)
  
8.7.A bolognai folyamat (szavazás)
  
8.8.Az európai statisztikák (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Diszkriminatív internetes oldalak és a kormányok válaszai (vita)
 13.A Bizottsághoz intézett kérdések órája
 14.A 2013. évi költségvetésre vonatkozó politikai stratégia – III. szakasz – Bizottság (vita)
 15.A 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodás *** – Gyermekmunka a kakaóágazatban (vita)
 16.A cukorbetegség járványszerű terjedése elleni fellépés az Unióban (vita)
 17.A Parlament tagjai
 18.Az Európai Halászati Alap ***I (vita)
 19.A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens ***I (vita)
 20.A közös kereskedelempolitika ***I (vita)
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

1. Az ülésszak megnyitása

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 229. cikke első albekezdésének és az eljárási szabályzat 134. cikkének értelmében az Európai Parlament 2012–2013-as ülésszakát megnyitják.


2. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


3. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Módosított javaslat a 2001/83/EK irányelvnek az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2012)0048 - C7-0038/2012 - 2008/0256(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, IMCO

- Módosított javaslat a 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0049 - C7-0039/2012 - 2008/0255(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, IMCO

- Javaslat a tőkehalállományokra és az ezen állományok halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló, 2008. december 18-i 1342/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0021 - C7-0042/2012 - 2012/0013(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

ENVI

- Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május17-i intézményközi megállapodás 28.pontja alapján történő igénybevételéről (Spanyolország „EGF/2011/006ES/Comunidad Valenciana Construction of buildings” referenciaszámú kérelme) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2012)0053 - C7-0044/2012 - 2012/2023(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, ECON, REGI

- Javaslat az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2012)0064 - C7-0045/2012 - 2012/0027(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

JURI, INTA

- Javaslat az Európai Unió és a Közép-afrikai Köztársaság között létrejött, az erdészeti jogszabályok végrehajtásáról, az erdészeti irányításról és a fatermékeknek az Európai Unióba irányuló kereskedelméről szóló önkéntes partnerségi megállapodás (FLEGT) megkötéséről szóló tanácsi határozatra (14034/2011 - C7-0046/2012 - 2011/0127(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

DEVE, ENVI

- A Tanács ajánlástervezete az Európai Fejlesztési Alap (nyolcadik EFA) 2010. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről (05458/2012 - C7-0047/2012 - 2011/2212(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlástervezete az Európai Fejlesztési Alap (kilencedik EFA) 2010. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről (05459/2012 - C7-0048/2012 - 2011/2212(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlástervezete az Európai Fejlesztési Alap (tizedik EFA) 2010. pénzügyi évre vonatkozó műveleteinek végrehajtása tekintetében a Bizottságnak adandó mentesítésről (05460/2012 - C7-0049/2012 - 2011/2212(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

DEVE, BUDG

- A Tanács ajánlástervezetei a közös vállalkozások mentesítéséről a 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősségük alól (06086/2012 - C7-0050/2012 - 2011/2237(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

ITRE

- A Tanács ajánlástervezetei az Európai Unió által létrehozott szervek mentesítéséről a 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősségük alól (06083/2012 - C7-0051/2012 - 2011/2213(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

EMPL

- A Tanács ajánlástervezetei a végrehajtó hivatalok mentesítéséről a 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelősségük alól (06084/2012 - C7-0052/2012 - 2011/2201(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- A Tanács ajánlástervezete a Bizottság mentesítéséről a 2010-es pénzügyi évre szóló költségvetés végrehajtására vonatkozó felelőssége alól (06081/2012 - C7-0053/2012 - 2011/2201(DEC))

utalva

illetékes :

CONT

vélemény :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Javaslat az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló 2001/822/EK tanácsi határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2012)0061 - C7-0054/2012 - 2012/0024(CNS))

utalva

illetékes :

DEVE

- Jelöltek névjegyzéke a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság Igazgatótanácsa 7 tagjának kinevezése céljából (N7-0048/2012 - C7-0055/2012 - 2012/0802(NLE))

utalva

illetékes :

ENVI

- Javaslat az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek árának szabályozását, valamint a nemzeti egészségbiztosítási rendszerekbe történő befogadásukat szabályozó intézkedések átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2012)0084 - C7-0056/2012 - 2012/0035(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

EMPL, ITRE, JURI, IMCO

- Javaslat az Európai Unió és Ausztrália között létrejött, az Európai Közösség és Ausztrália között a megfelelőségértékelésre, a megfelelőségi igazolásokra és jelölésekre vonatkozó kölcsönös elismerésről szóló megállapodás módosításáról szóló megállapodásnak a megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12124/2010 - C7-0057/2012 - 2010/0146(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

- Javaslat az Európai Unió és Új-Zéland között, az Európai Közösség és Új-Zéland között a megfelelőségértékeléssel kapcsolatos kölcsönös elismerésről létrejött megállapodás módosításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (12126/2010 - C7-0058/2012 - 2010/0139(NLE))

utalva

illetékes :

INTA

- Javaslat a kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú szállításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2012)0089 - C7-0060/2012 - 2012/0039(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI

- Javaslat a kutyák, macskák és görények Unión belüli kereskedelmére és Unióba való behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények tekintetében a 92/65/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2012)0090 - C7-0061/2012 - 2012/0040(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

AGRI

2) a parlamenti bizottságok, jelentés

- Jelentés a Morvai Krisztina mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2010/2285(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)


4. Megállapodások szövegeinek Tanács általi továbbítása

A Tanács a következő dokumentumok hitelesített másolatát továbbította:

- Jegyzőkönyv az Európai Unió és a Bissau-guineai Köztársaság közötti, a két fél között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról;

- Megállapodás az Európai Unió és Ausztrália között az Európai Közösség és Ausztrália között a megfelelőségértékelésre, a megfelelőségi igazolásokra és jelölésekre vonatkozó kölcsönös elismerésről szóló megállapodás módosításáról.


5. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Emberkereskedelem a Sínai-félszigeten, különösen Solomon W. ügye

- Judith Sargentini, Rui Tavares, Jean Lambert és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az emberkereskedelemről a Sínai-félszigeten, különösen Solomon W. ügyéről (B7-0158/2012);

- Fiorello Provera, Juozas Imbrasas, Rolandas Paksas és Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, az emberkereskedelemről a Sínai-félszigeten, különösen Solomon W. ügyéről (B7-0159/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Saïd El Khadraoui, María Muñiz De Urquiza, Kristian Vigenin és Rovana Plumb, az emberkereskedelemről a Sínai-félszigeten, különösen Solomon W. ügyéről (B7-0161/2012);

- Mario Mauro, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az emberkereskedelemről a Sínai-félszigeten, különösen Solomon W. ügyéről (B7-0163/2012);

- Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az emberkereskedelemről a Sínai-félszigeten, különösen Solomon W. ügyéről (B7-0165/2012);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberkereskedelemről a Sínai-félszigeten, különösen Solomon W. ügyéről (B7-0168/2012);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Charles Goerens, Robert Rochefort, Graham Watson, Marielle de Sarnez, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az emberkereskedelemről a Sínai-félszigeten, különösen Solomon W. ügyéről (B7-0169/2012).

II.   Palesztina: az izraeli erők rajtaütései palesztin tévéállomásokon

- Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Keith Taylor, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Rui Tavares, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler és Jill Evans, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Palesztináról: az izraeli erők rajtaüléseiről palesztin tévéállomásokon (B7-0160/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Emer Costello, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza és Tanja Fajon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Palesztináról: az izraeli erők rajtaüléseiről palesztin tévéállomásokon (B7-0162/2012);

- Elmar Brok, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Cristian Dan Preda, Franck Proust és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Palesztináról: az izraeli erők rajtaüléseiről palesztin tévéállomásokon (B7-0164/2012);

- Charles Tannock és Marina Yannakoudakis, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Palesztináról: az izraeli erők rajtaüléseiről palesztin tévéállomásokon (B7-0166/2012);

- Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Nikolaos Chountis, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Miguel Portas és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Palesztináról: az izraeli erők rajtaüléseiről palesztin tévéállomásokon (B7-0167/2012);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Louis Michel, Leonidas Donskis, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ivo Vajgl, Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Palesztináról: az izraeli erők rajtaüléseiről palesztin tévéállomásokon (B7-0170/2012).

III.   Az emberi jogok megsértése Bahreinben

- Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda és Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bahreinről (B7-0171/2012);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt és Pino Arlacchi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az emberi jogok megsértéséről Bahreinben (B7-0172/2012);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Bogusław Sonik és Franck Proust, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok megsértéséről Bahreinben (B7-0173/2012);

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Michał Tomasz Kamiński és Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az emberi jogok megsértéséről Bahreinben (B7-0174/2012);

- Willy Meyer, Inês Cristina Zuber, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Paul Murphy és Younous Omarjee, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az emberi jogok megsértéséről Bahreinben (B7-0175/2012);

- Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Graham Watson, Alexander Graf Lambsdorff, Robert Rochefort, Alexandra Thein, Kristiina Ojuland, Nadja Hirsch, Marielle de Sarnez, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sonia Alfano és Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az emberi jogok megsértéséről Bahreinben (B7-0176/2012).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


6. Az Európai Tanács 2012. március 1-jei és 2-i ülésének következtetései (vita)

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata: Az Európai Tanács 2012. március 1-jei és 2-i ülésének következtetései

Herman Van Rompuy (az Európai Tanács elnöke) és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jean-Pierre Audy, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Joseph Daul, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Martin Callanan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Nuttall, Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Bruno Gollnisch, független, Herbert Reul, Robert Goebbels, Alexander Graf Lambsdorff, Pascal Canfin, Jan Zahradil, Nikolaos Chountis, Mario Borghezio, Trevor Colman, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Jelko Kacin, Jill Evans és Derk Jan Eppink.

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

Felszólal: Inês Cristina Zuber, Rolandas Paksas, Philip Claeys, Jean-Paul Gauzès, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liem Hoang Ngoc, Enrique Guerrero Salom, Olle Schmidt, Kay Swinburne, Jürgen Klute, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski és Pervenche Berès.

Felszólal: José Manuel Barroso.

ELNÖKÖL:
Martin SCHULZ elnök

Felszólal: Herman Van Rompuy.

Az elnök gratulál Herman Van Rompuy-nak megbízatása megújításának alkalmából.

Felszólal: Carl Haglund.

ELNÖKÖL:
Alexander ALVARO alelnök

Felszólal: Pablo Zalba Bidegain, Udo Bullmann, Schöpflin György, Ivailo Kalfin, Theodor Dumitru Stolojan, Anni Podimata, Paulo Rangel, Libor Rouček, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Corien Wortmann-Kool, Sergio Gaetano Cofferati, Gunnar Hökmark, Rovana Plumb, Tunne Kelam, Roberto Gualtieri és Othmar Karas.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zofija Mazej Kukovič, Tabajdi Csaba Sándor, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

A vitát berekesztik.


7. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatos, válság miatti eltérés (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000014/2012) felteszi: Pervenche Berès és Marian Harkin, a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság nevében, a Tanácshoz: Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatos, válság miatti eltérés (B7-0102/2012)

Pervenche Berès kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Nicolai Wammen (a Tanács soros elnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Elisabeth Morin-Chartier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Frédéric Daerden, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Marije Cornelissen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Bauer Edit, Emer Costello, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jörg Leichtfried, Vilija Blinkevičiūtė és Sergio Gutiérrez Prieto.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Barbara Matera, Luís Paulo Alves és Franz Obermayr.

Felszólal: Nicolai Wammen.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.

°
° ° °

Felszólal: Sajjad Karim, aki sajnálatát fejezi ki a 2012. március 12-én az egyik brüsszeli külvárosi mecset ellen elkövetett merénylet miatt, amelyben az imám életét vesztette, és Morvai Krisztina, mentelmi jogának felfüggesztésével kapcsolatban.


8.1. Megállapodás az EU, valamint Izland és Norvégia között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Európai Unió tagállamai között 2000. május 29-én létrejött kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezmény és az ahhoz csatolt 2001. évi jegyzőkönyv bizonyos rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [05306/2010 - C7-0030/2010- 2009/0189(NLE)] - Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság. Előadó: Claude Moraes (A7-0020/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0066)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


8.2. Morvai Krisztina mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a Morvai Krisztina mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről [2010/2285(IMM)] - Jogi Bizottság. Előadó: Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2012)0067)

Felszólalás

Andrew Henry William Brons, a szavazás előtt, e mentelmi jogról szóló jelentésre vonatkozó eljárással kapcsolatban.


8.3. Az öröklési ügyekre irányadó joghatóság, alkalmazandó jog, az öröklési ügyekben hozott határozatok és közokiratok elismerése és végrehajtása, valamint az európai öröklési tanúsítvány bevezetése ***I (szavazás)

Javaslat az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok és közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési tanúsítvány bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre [COM(2009)0154 - C7-0236/2009- 2009/0157(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Kurt Lechner (A7-0045/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2012)0068)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2012)0068)

Felszólalás

Kurt Lechner (előadó), a szavazás előtt.


8.4. A nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban – 2011 (szavazás)

Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2011 [2011/2244(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0069)

Felszólalások

Sari Essayah, a szavazás előtt, a jelentés finn nyelvű változatáról.

Sophia in 't Veld (előadó), az (58) bekezdésre vonatkozó szavazásról.

Carl Schlyter, a 26T módosításra vonatkozó szavazásról.

Licia Ronzulli, a zárószavazás előtt, a jelentés tartalmáról.

Bernd Posselt, Sergio Paolo Francesco Silvestris és Joseph Daul a zárószavazás alatt tapasztalt technikai problémáról.


8.5. A nők részvétele a politikai döntéshozatalban (szavazás)

Jelentés a nők részvételéről a politikai döntéshozatalban – minőség és egyenlőség [2011/2295(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0070)

Felszólalás

Sirpa Pietikäinen (előadó), aki szóbeli módosítást terjeszt elő a nyolcadik bevezető hivatkozáshoz. A szóbeli módosítást elfogadják.


8.6. Az európai szövetkezet statútuma a munkavállalói részvétel tekintetében (szavazás)

Jelentés az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről [2011/2116(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Sven Giegold (A7-0432/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0071)


8.7. A bolognai folyamat (szavazás)

Jelentés az uniós intézményeknek a bolognai folyamat megszilárdításához és előrelépéséhez való hozzájárulásáról [2011/2180(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ALTERNATÍV ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY (előterjesztette a GUE/NGL képviselőcsoport)

Elutasítva

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0072)

Felszólalás

Luigi Berlinguer (előadó), a szavazás előtt.


8.8. Az európai statisztikák (szavazás)

Jelentés az európai statisztikák minőségirányításáról [2011/2289(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Edward Scicluna (A7-0037/2012)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2012)0073)

Felszólalás

Sophia in 't Veld szóbeli módosítást terjeszt elő az (1) bekezdéshez. A szóbeli módosítást elutasítják, mivel több mint 40 képviselő ellenzi annak figyelembevételét.


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Kurt Lechner-jelentés A7-0045/2012

Kay Swinburne, Peter Jahr, Gay Mitchell, Charles Tannock, Iva Zanicchi és Daniel Hannan.

Sophia in 't Veld-jelentés A7-0041/2012

Kay Swinburne, Morten Messerschmidt, Frank Vanhecke, Licia Ronzulli, Salvatore Iacolino, Emma McClarkin, Dimitar Stoyanov, Gay Mitchell, Marina Yannakoudakis, Ioannis Kasoulides, Diane Dodds, Morvai Krisztina, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik, Jim Higgins, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Anna Záborská, Seán Kelly és Philip Claeys.

Sirpa Pietikäinen-jelentés A7-0029/2012

Kay Swinburne, Emma McClarkin, Morten Messerschmidt, Frank Vanhecke, Mario Pirillo, Marina Yannakoudakis, Dimitar Stoyanov, Diane Dodds, Charles Tannock, Miroslav Mikolášik, Jim Higgins, Anna Záborská, Hannu Takkula és Philip Claeys.

Sven Giegold-jelentés A7-0432/2011

Patrizia Toia, Kay Swinburne, Elena Băsescu, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Charles Tannock és Jacky Hénin.

Luigi Berlinguer-jelentés A7-0035/2012

Ana Miranda, Kay Swinburne, Emma McClarkin, Marina Yannakoudakis, Raffaele Baldassarre, Alfredo Antoniozzi, Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Caronna, Mitro Repo, Charles Tannock, Hannu Takkula és Anna Záborská.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 14.40-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Anni PODIMATA alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Marian Harkin közli, hogy jelen volt a 2012. március 12-i ülésen, neve ennek ellenére nem szerepel a jelenléti íven.

°
° ° °

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


12. Diszkriminatív internetes oldalak és a kormányok válaszai (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Diszkriminatív internetes oldalak és a kormányok válaszai

Nicolai Wammen (a Tanács soros elnöke) és Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andrew Henry William Brons a következő képviselő felszólalásával kapcsolatban: Joseph Daul, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Morvai Krisztina, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Jacek Saryusz-Wolski és Emine Bozkurt, Marije Cornelissen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Frank Vanhecke, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jacek Olgierd Kurski, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michał Tomasz Kamiński, és Auke Zijlstra aki válaszol a következő négy képviselő kékkártyás kérdésére is: Jacek Saryusz-Wolski, Ria Oomen-Ruijten, Sophia in 't Veld és Lena Kolarska-Bobińska.

Felszólal: Viviane Reding és Nicolai Wammen.

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.15-i jegyzőkönyv, 11.2. pont.


ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

13. A Bizottsághoz intézett kérdések órája

Az Unió szerepe a 27 tagállam gazdasági versenyképességének fokozásában

Siim Kallas (a Bizottság alelnöke), Michel Barnier és Andor László (a Bizottság tagjai)

Andor László, Michel Barnier és Siim Kallas válaszol a kérdésekre, melyeket a következő képviselők tesznek fel: Georgios Papanikolaou, Ramon Tremosa i Balcells, Ismail Ertug, Antonio Cancian, Vicky Ford, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabeth Schroedter és Danuta Jazłowiecka.

Az elnök pontosan felsorolja azoknak a képviselőknek a nevét, akik kérték, hogy kérdést tehessenek fel.

Andor László, Michel Barnier és Siim Kallas válaszol a kérdésekre, melyeket a következő képviselők tesznek fel: Izaskun Bilbao Barandica, Gay Mitchell, Zigmantas Balčytis, Nikolaos Chountis, Petru Constantin Luhan, Frédéric Daerden, Philippe De Backer és Morvai Krisztina.

A Bizottsághoz intézett kérdések óráját lezárják.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök


14. A 2013. évi költségvetésre vonatkozó politikai stratégia – III. szakasz – Bizottság (vita)

Jelentés a Bizottság 2013-as költségvetési eljárásra vonatkozó politikai stratégiájáról – III. szakasz – Bizottság [2012/2000(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

Giovanni La Via előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

Felszólal: Alain Lamassoure, a PPE képviselőcsoport nevébena PPE képviselőcsoport nevében, Eider Gardiazábal Rubial, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Alexander Alvaro, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Helga Trüpel, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jürgen Klute, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Angelika Werthmann, független, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Hynek Fajmon, Claudio Morganti, Lucas Hartong, Dominique Riquet és José Manuel Fernandes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, George Lyon, Barbara Matera, Andreas Mölzer, Ana Miranda, Rareş-Lucian Niculescu és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Janusz Lewandowski és Giovanni La Via.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.14-i jegyzőkönyv, 9.4. pont.


15. A 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodás *** – Gyermekmunka a kakaóágazatban (vita)

Ajánlás a kakaóról szóló 2010. évi nemzetközi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről [09771/2011 - C7-0206/2011- 2010/0343(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0024/2012)

A Bizottság nyilatkozata: Gyermekmunka a kakaóágazatban

Vital Moreira előterjeszti az ajánlást.

Andris Piebalgs (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elisabeth Köstinger, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Badia i Cutchet, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Niccolò Rinaldi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Daniel Caspary, Gianluca Susta, George Sabin Cutaş és David Martin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik és Gesine Meissner.

Felszólal: Andris Piebalgs és Vital Moreira.

ELNÖKÖL:
Othmar KARAS alelnök

Gyermekmunka a kakaóágazatban

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Vital Moreira, a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében, a kakaóágazatban alkalmazott gyermekmunkáról (2011/2957(RSP)) (B7-0126/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.14-i jegyzőkönyv, 9.7. pont és 2012.3.14-i jegyzőkönyv, 9.8. pont.


16. A cukorbetegség járványszerű terjedése elleni fellépés az Unióban (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A cukorbetegség járványszerű terjedése elleni fellépés az Unióban

Nicolai Wammen (a Tanács soros elnöke) és Andris Piebalgs (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Simon Busuttil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Christel Schaldemose, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Frieda Brepoels, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Zofija Mazej Kukovič, Andres Perello Rodriguez és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Anna Záborská, Judith A. Merkies, Cristian Silviu Buşoi, Georgios Papanikolaou, Jaroslav Paška és Miroslav Mikolášik.

Felszólal: Andris Piebalgs, aki válaszol a következő képviselő pontosításra vonatkozó kérdésére is: Sarah Ludford, és Nicolai Wammen.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Christel Schaldemose és Linda McAvan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a diabétesz járványszerű terjedésének megakadályozásáról az Európai Unióban (2011/2911(RSP)) (B7-0145/2012);

- Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Frédérique Ries és Giommaria Uggias, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a diabétesz járványszerű terjedésének megakadályozásáról az Európai Unióban (2011/2911(RSP)) (B7-0146/2012);

- Simon Busuttil és Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a diabétesz járványszerű terjedésének megakadályozásáról az Európai Unióban (2011/2911(RSP)) (B7-0147/2012);

- Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Kartika Tamara Liotard, Nikolaos Chountis és Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a diabéteszre irányuló uniós stratégia megvalósításáról (2011/2911(RSP)) (B7-0148/2012).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.14-i jegyzőkönyv, 9.9. pont.


(A 19.50-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

17. A Parlament tagjai

Az Egyesült Királyság illetékes hatóságai bejelentették Rebecca Elisabeth Taylor kinevezését Diana Wallis helyére, parlamenti képviselői minőségben.

A Parlament 2012. március 8-i hatállyal tudomásul veszi a kinevezést.

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Rebecca Elisabeth Taylor elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.


18. Az Európai Halászati Alap ***I (vita)

Jelentés az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok esetében a pénzügyi irányításra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0484 - C7-0219/2011- 2011/0212(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A7-0447/2011)

João Ferreira előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: Maria do Céu Patrão Neves, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Kriton Arsenis, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabella Lövin, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nikolaos Salavrakos, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, és Dolores García-Hierro Caraballo.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS
alelnök

Felszólal: Struan Stevenson, Georgios Toussas, Derek Roland Clark, Guido Milana és Geoffrey Van Orden.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Rareş-Lucian Niculescu és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: Maria Damanaki és João Ferreira.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.14-i jegyzőkönyv, 9.1. pont.


19. A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens ***I (vita)

Javaslat a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre [COM(2011)0384 - C7-0170/2011- 2011/0169(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dacian Cioloş (a Bizottság tagja).

Felszólal: George Lyon (az AGRI bizottság véleményének előadója), Elisabeth Köstinger, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Agnès Le Brun, Josefa Andrés Barea és Mairead McGuinness.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu és Jörg Leichtfried.

Felszólal: Dacian Cioloş és Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.14-i jegyzőkönyv, 9.2. pont .


20. A közös kereskedelempolitika ***I (vita)

Jelentés a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2011)0082 - C7-0069/2011- 2011/0039(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)

Godelieve Quisthoudt-Rowohl előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Dacian Cioloş (a Bizottság tagja).

Felszólal: Daniel Caspary, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Vital Moreira, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Silvana Koch-Mehrin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Elisabeth Köstinger és Jörg Leichtfried.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu.

Felszólal: Dacian Cioloş és Godelieve Quisthoudt-Rowohl.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2012.3.14-i jegyzőkönyv, 9.3. pont .


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 483.918 OJME).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.50-kor berekesztik.

Klaus Welle

Oldřich Vlasák

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Costello, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cuschieri, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič , Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zuber, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat