Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2012 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet
CRE

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.

°
° ° °

Talmannen meddelade att parlamentets talman just före omröstningen skulle tala för att hedra minnet av dem som omkom i den bussolycka som inträffade i Schweiz föregående natt och som krävde många dödsoffer, varav 22 barn.

Talare: Véronique De Keyser och Marianne Thyssen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy