Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2888(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0129/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0129/2012

Συζήτηση :

PV 14/03/2012 - 7
CRE 14/03/2012 - 7

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2012 - 9.12
CRE 14/03/2012 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0085

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

7. Έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση για την Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
CRE

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Έκθεση σχετικά με τη διεύρυνση για την Βοσνία-Ερζεγοβίνη

Οι Nicolai Wammen (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Štefan Füle (μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Doris Pack, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του William (The Earl of) Dartmouth, Emine Bozkurt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marije Cornelissen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Ewald Stadler, μη εγγεγραμμένος, Bernd Posselt, William (The Earl of) Dartmouth και Anna Ibrisagic.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jan Kozłowski, Zita Gurmai, Jelko Kacin, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Boris Zala, Ivo Vajgl, Andrew Henry William Brons, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bernd Posselt και Norica Nicolai, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ewald Stadler.

Παρεμβαίνουν οι Štefan Füle και Nicolai Wammen.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Doris Pack, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, σχετικά με την έκθεση προόδου του 2011 για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (2011/2888(RSP)) (B7-0129/2012).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: 14 Μαρτίου 2012.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.40 και επαναλαμβάνεται στις 12.05.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου