Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2000(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0040/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0040/2012

Συζήτηση :

PV 13/03/2012 - 14
CRE 13/03/2012 - 14

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2012 - 9.4
CRE 14/03/2012 - 9.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0077

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

9.4. Γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2013 - Τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2013 - Τμήμα III – Επιτροπή [2012/2000(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Giovanni La Via (A7-0040/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0077)

Παρεμβάσεις

Άννυ Ποδηματά και Francesco Enrico Speroni.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου