Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/2577(RSO)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0151/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0151/2012

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2012 - 9.5
CRE 14/03/2012 - 9.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2012)0078

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012 - Στρασβούργο

9.5. Εντολή της ειδικής επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση απόφασης déposée conformément à l'article 184 du règlement, par la Διάσκεψη των Προέδρων, για τη σύσταση, τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων, την αριθμητική σύνθεση και τη διάρκεια της θητείας της ειδικής επιτροπής για το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (B7-0151/2012)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2012)0078)

Παρέμβαση

Rosario Crocetta, μετά την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου