Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2911(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0145/2012

Разисквания :

PV 13/03/2012 - 16
CRE 13/03/2012 - 16

Гласувания :

PV 14/03/2012 - 9.9

Приети текстове :

P7_TA(2012)0082

Протокол
Сряда, 14 март 2012 г. - Страсбург

9.9. Обръщане на внимание на епидемията от диабет в ЕС (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 и B7-0148/2012

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0145/2012

(за замяна на B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 и B7-0148/2012):

внесени от следните членове на ЕП:

Simon Busuttil, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alojz Peterle и Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE,

Christel Schaldemose и Linda McAvan, от името на групата S&D,

Sarah Ludford, Антония Първанова и Frédérique Ries, от името на групата ALDE,

Marina Yannakoudakis, от името на групата ECR,

Marisa Matias, Patrick Le Hyaric и Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2012)0082)

Правна информация - Политика за поверителност