Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2911(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0145/2012

Debatten :

PV 13/03/2012 - 16
CRE 13/03/2012 - 16

Stemmingen :

PV 14/03/2012 - 9.9

Aangenomen teksten :

P7_TA(2012)0082

Notulen
Woensdag 14 maart 2012 - Straatsburg

9.9. Aanpak van de diabetes-epidemie in de EU (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 en B7-0148/2012

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0145/2012

(ter vervanging van B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 en B7-0148/2012):

ingediend door de volgende leden:

Simon Busuttil, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alojz Peterle en Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie,

Christel Schaldemose en Linda McAvan, namens de S&D-Fractie,

Sarah Ludford, Antonyia Parvanova en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie,

Marina Yannakoudakis, namens de ECR-Fractie,

Marisa Matias, Patrick Le Hyaric en Younous Omarjee, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2012)0082)

Juridische mededeling - Privacybeleid