Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2911(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0145/2012

Debatter :

PV 13/03/2012 - 16
CRE 13/03/2012 - 16

Omröstningar :

PV 14/03/2012 - 9.9

Antagna texter :

P7_TA(2012)0082

Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2012 - Strasbourg

9.9. Åtgärder mot diabetesepidemin i EU (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 och B7-0148/2012

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0145/2012

(ersätter B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012 och B7-0148/2012):

inlämnat av följande ledamöter:

Simon Busuttil, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Alojz Peterle och Sirpa Pietikäinen för PPE-gruppen,

Christel Schaldemose och Linda McAvan för S&D-gruppen,

Sarah Ludford, Antonyia Parvanova och Frédérique Ries för ALDE-gruppen,

Marina Yannakoudakis för ECR-gruppen,

Marisa Matias, Patrick Le Hyaric och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2012)0082)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy