Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. marts 2012 - Strasbourg

16. Situationen i Hviderusland (forhandling)
CRE

Redegørelse fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Hviderusland

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen på vegne af Catherine Ashton (Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik og næstformand i Kommissionen).

Talere: Jacek Protasiewicz for PPE-Gruppen, Libor Rouček for S&D-Gruppen, Kristiina Ojuland for ALDE-Gruppen, Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen, Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen, Krišjānis Kariņš, Kristian Vigenin, Ivars Godmanis, Paweł Robert Kowal, Inese Vaidere og Justas Vincas Paleckis.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Filip Kaczmarek, Kyriakos Mavronikolas, Peter Šťastný og Corina Creţu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Sari Essayah, Elena Băsescu, Krzysztof Lisek og Norica Nicolai.

Andris Piebalgs tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin og Marek Siwiec for S&D-Gruppen om situationen i Hviderusland (2012/2581(RSP)) (B7-0178/2012)

- Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Ivars Godmanis og Sonia Alfano for ALDE-Gruppen om situationen i Hviderusland (2012/2581(RSP)) (B7-0179/2012)

- Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen om Hviderusland (2012/2581(RSP)) (B7-0180/2012)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Vytautas Landsbergis, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Peter Šťastný, Arnaud Danjean, Krzysztof Lisek, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Andrzej Grzyb, Tunne Kelam, Filip Kaczmarek og Lena Kolarska-Bobińska for PPE-Gruppen om situationen i Hviderusland (2012/2581(RSP)) (B7-0181/2012)

- Werner Schulz og Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Hviderusland (2012/2581(RSP)) (B7-0182/2012)

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki og Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen om situationen i Hviderusland (2012/2581(RSP)) (B7-0183/2012).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 11.6 i protokollen af 15.3.2012.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik