Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2012 - Strasbourg

17. Utskottens och delegationernas sammansättning

Grupperna S&D, ALDE och EFD hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

utskottet JURI: Rebecca Elisabeth Taylor

utskottet PETI: Rebecca Elisabeth Taylor

delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet: Edward Scicluna i stället för Olga Sehnalová

delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest: Libor Rouček i stället för Hannes Swoboda

delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet: Morten Messerschmidt i stället för Niki Tzavela

delegationen för förbindelserna med Israel: Niki Tzavela i stället för Morten Messerschmidt

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy