Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. března 2012 - Štrasburk

18. Námořní pirátství (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení Komise: Námořní pirátství

Andris Piebalgs (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Georgios Koumoutsakos za skupinu PPE, Saïd El Khadraoui za skupinu S&D, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Keith Taylor za skupinu Verts/ALE, Peter van Dalen za skupinu ECR, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Juozas Imbrasas za skupinu EFD, Izaskun Bilbao Barandica, aby zvednutím modré karty položil otázku Younousovi Omarjeemu, který na ni odpověděl, Mathieu Grosch, Ana Gomes, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter van Dalen, Nathalie Griesbeck, Geoffrey Van Orden, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Georgios Koumoutsakos, Georgios Toussas, Michael Gahler, Maria Eleni Koppa, Phil Bennion, Inês Cristina Zuber, Carlo Fidanza, Ricardo Cortés Lastra, Corien Wortmann-Kool, Spyros Danellis, Dominique Vlasto, Debora Serracchiani, Maria do Céu Patrão Neves, Mario Mauro a Potito Salatto.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Barbara Matera, Marco Scurria, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Janusz Władysław Zemke a Licia Ronzulli.

Vystoupil Andris Piebalgs.

Rozprava skončila.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Hlasování: příští dílčí zasedání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí